نکات مهم در مورد پریز برق ساختمان

نکات مهم در مورد پریز برق ساختمان جریان نامی پریزهای تکفاز و سه فاز باید حداقل ۱۶ آمپر باشد. سیم مورد استفاده برای پریزهای برق باید حداقل نمره ۲٫۵ باشد. فیوز مورد استفاده برای پریزهای برق باید ۱۶ آمپر نوع C باشد. استفاده از سه راهی های برق در هر کجای ساختمان غیر مجاز است. …

نکات مهم در مورد پریز برق ساختمان ادامه مطلب »